HIGHLIGHT COMPUTER SALES & SERVICE

VISI

Syarikat kami akan berusaha memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan.Syarikat kami akan berusaha menyelesaikan semua masalah teknikal yang berkaitan dengan komputer agar pelanggan dapat meningkatkan taraf hidup dan bersedia menghadapi cabaran teknologi yang semakin canggih.

MISI

Highlight Komputer akan menjadi sebuah syarikat Bumiputer  yang berjaya memuaskan hati pelanggan  dalam penjualan produk ICT dan perkhidmatan penyelenggaraan komputer .Syarikat juga  mampu bersaing dengan syarikat lain di Malaysia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.